คุณสมบัติของระบบ

i[N]Block จะทำให้เว็บไซต์และโดเมนของคุณปลอดภัยขึ้นด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูล (Web Application Security) โดยมีรูปแบบการป้องกันตามมาตรฐาน OWASP และรูปแบบการโจมตีมากกว่า 1,000 รายการ ซึ่งมีการโจมตีหลักๆ ที่เป็นภัยอันตรายต่อเว็บไซต์ดังนี้

 • การป้องกันการโจมตีลักษณะ XSS (Cross site scripting)

 • การป้องกันการโจมตีลักษณะ

 • การป้องกันการโจมตีลักษณะ RFI (Remote Files Inclusion) และการยิงโค้ด Exploit ที่มีผลกระทบต่อระบบ

 • การป้องกันการใส่ค่า character in request ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเว็บไซต์

 • การป้องกันการพยายามเข้าถึงระบบโดยการสุ่มเดารหัสผ่าน (Brute Force Password)

 • การป้องกันการโจมตีชนิด DDoS/DoS

 • การป้องกันจากการใช้เครื่องมือตรวจสอบช่องโหว่(Security Scanner)

 • การป้องกันสแปมและบอทเน็ตในการเข้ามาสร้างความเสียหายแก่เว็บไซต์

 • มีความสามารถตรวจจับ bot/crawler ที่เข้ามาสอดแนมข้อมูลในเว็บไซต์และแยกประเภทของบอทได้ว่ามีที่มาจากที่ไหน


 1. ระบบป้องกันไอพีแอดเดรสที่ใช้ในการอำพรางตัวตน

เป็นฟังชั่นหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงจากนักโจมตีระบบที่มักจะต้องอำพรางค่าไอพีแอดเดรสของตนเองเพื่อทำการเจาะระบบ ทาง SRAN iBlock จึงจัดทำระบบ "IP Reputation" เพื่อทำการคัดกรองค่าไอพีแอดเดรสที่เคยมีประวัติการโจมตี ไม่ว่าเป็น ดังนี้

 • ไอพีที่เข้าบัญชีดำ ที่ติดในฐานข้อมูลกับหน่วยงานกลางที่เฝ้าระวังการโจมตี

 • ไอพีจากการใช้โปรแกรมทอร์เน็ตเวิร์ค (Tor network)

 • ไอพีที่เปิดมาใช้ค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใช้แบบสาธารณะ จะมีการอัพเดทข้อมูลทุกวัน (Daily update)


 1. ระบบ CDN (Content Delivery Network)

มีการวางระบบ เครือข่ายอัจฉริยะ จะติดตั้งระบบ ทำการเก็บค่าเรียกใช้งานหากมีการเรียกซ้ำก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที อีกทั้งยังตั้งระบบ SRAN iBlock อยู่ในประเทศที่สำคัญตามจุดต่างๆ ที่มีผู้ใช้บริการทั่วโลก ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงค์โปรและประเทศไทย เพื่อเพิ่มความเร็วในการเรียกดูเนื้อหาเว็บไซต์ในจุดที่ใกล้ที่สุด ของผู้ใช้งานเยี่ยมเข้าชมเว็บไซต์


 1. ระบบจัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจร (Log Files)

มีการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลจราจรหรือ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งสามารถสืบค้นหาข้อมูลลักษณะพฤติกรรมค่าไอพีแอดเดรส เพื่อใช้ในการหาผู้กระทำความผิดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

โดยข้อมูลใน Log file สามารถบอกค่าได้ทั้ง 5W คือ Who , What , Where , When , Why ประกอบด้วย

 • วันเวลา(When)

 • ค่าไอพีแอดเดรส (Who)

 • สถานที่ ได้แก่ ชื่อผู้ให้บริการ ชื่อสถานที่ของค่าไอพีแอดเดรส ผ่านเทคนิค และการระบุพิกัดตำแหน่งผ่านแผนที่ภูมิสารสนเทศ (Where)

 • ค่าการเรียกค่าในเว็บไซต์ GET / POST และลักษณะการโจมตีเว็บไซต์ (What)

 • ลักษณะการโจมตีเว็บไซต์เมื่อเทียบฐานข้อมูลช่องโหว่ และภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นต่อเว็บไซต์ที่ใช้บริการ(Why)