ตัวอย่างการบริการ

 1. ตัวอย่างการแสดงค่า Log file ของเว็บ www.gbtech.co.th ที่ใช้บริการ SRAN In Block  ภาพตัวอย่างการแสดงค่า Log file การเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ทั้งการเข้าถึงข้อมูลที่ปกติไม่มีการโจมตีและการพบการโจมตี ซึ่งค่าที่แสดงใน Log สามารถระบุได้ 5W
  Who
  IP Address
  What
  ค่าGET/POST ที่ URL path
  Where
  สถานที่ชื่อ ISP, ชื่อหน่วยงาน ชื่อเมืองและชื่อประเทศ
  When
  เวลา
  Why
  ลักษณะการโจมตีเว็บไซต์เมื่อเทียบฐานข้อมูลช่องโหว่และภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นต่อเว็บไซต์ที่ใช้บริการ
 2. ตัวอย่างการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์จากการโจมตี ด้วยการโจมตี SQL injection

  ตัวอย่างนี้เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ที่ใช้บริการ SRAN IN Block ได้แก่เว็บไซต์ www.gbtech.co.th เมื่อมีการเรียกข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการโจมตีระบบ จากตัวอย่างในภาพจะเห็นว่านักโจมตีระบบใช้เทคนิคที่นิยมโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานราชการในประเทศไทยคือการโจมตีแบบ “SQL injection” เมื่อนักโจมตีระบบใช้ชุดคำสั่งป้อนเข้าใส่ช่อง URL ในบราวเซอร์ ดังนี้ http://www.gbtech.co.th/site/html/search.php?lang=1-15UnION/**/SElecT%201,2,3,4... เมื่อคำสั่งเข้าสู่เว็บไซต์ที่ใช้บริการ SRAN IN Block จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนไปยังนักโจมตีระบบ โดยมีข้อความที่หน้าจอ โดยมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษว่า ภาษาอังกฤษ “You are not authorized to access this page. The system detected a possible attempt to compromise security.” ภาษาไทย “ขออภัยที่ไม่สามารถให้คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ เพราะการเรียกข้อมูลของคุณอาจส่งผลต่อความปลอดภัยเว็บไซต์และมีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”  ภาพแสดงหน้าจอเมื่อมีการโจมตีเว็บไซต์ผู้ใช้บริการจะมีการปิดกั้นและขึ้นข้อความเตือน เมื่อมีการโจมตีที่ตรงตามเงื่อนไขก็จะพบว่า นักโจมตีระบบจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าเพจและข้อมูลในเว็บไซต์ในลักษณะการเรียกข้อมูลนี้ได้ และในหน้าบริการจัดการ SRAN IN Block ก็จะพบ Log file ที่เห็นที่มาของการโจมตีดังนี้


  ภาพ Log file ที่พบการโจมตีระบบซึ่งจะสามารถระบุวันเวลา ค่าไอพีแอดเดรสนักโจมตีระบบ ระบบปฏิบัติการของนักโจมตีระบบ และ ชนิดบราวเซอร์ที่ใช้ในการโจมตีระบบและสามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีความได้
 3. ตัวอย่างการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์จากการโจมตี Remote Exploit ผ่านช่องโหว่ของ Wordpress

  เนื่องจาก Wordpress เป็น CMS (Content Management System) ที่คนไทยและทั่วโลกนิยมใช้กันในการจัดทำเป็นเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลกันเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างการโจมตี “Virtual just in Time Patch : TimThumb Remote Code Execution Vulnerability Exploit attempt” ซึ่ง TimThumb เป็น Plugins หนึ่งของ Wordpress เข้าโจมตีที่ http://www.gbtech.co.th/wp-content/themes/TheCorporation/timthumb.php?src=http%3A%2F%2Fimg.youtube.com.agmcmortgage.com%2Fbad.php ก็จะพบหน้าแจ้งเตือนไปยังนักโจมตีระบบและระงับการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์  ภาพหน้าจอแจ้งเตือนต่อนักโจมตีระบบเมื่อมีการพยายามโจมตีระบบด้วยการใส่โค้ดผ่านช่องโหว่ Wordpress

  แสดงค่าใน Log file จะพบวันเวลา และค่าไอพีแอดเดรสของนักโจมตีระบบ  ภาพ Log file ที่พบการโจมตีระบบซึ่งจะสามารถระบุวันเวลา ค่าไอพีแอดเดรสนักโจมตีระบบ ระบบปฏิบัติการของนักโจมตีระบบ และ ชนิดบราวเซอร์ที่ใช้ในการโจมตีระบบได้
 4. ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลการโจมตีจาก Log file

  เมื่อผู้ใช้บริการ SRAN IN Block Services ต้องการค้นหาว่ามีค่าไอพีแอดเดรสของนักโจมตีระบบเว็บไซต์เกิดขึ้นเมื่อวันเวลาใดและเหตุการณ์อะไรนั้น สามารถค้นหาได้ผ่านระบบสืบค้นซึ่งจะทำให้สืบหาการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

 5. ตัวอย่างการค้นหา การโจมตีชนิด Cross Site Scripting  ภาพตัวอย่างการค้นหาความพยายามที่โจมตีเว็บไซต์ชนิด Cross site Scripting
 6. ต้วอย่างการแสดงผลภาพรวมการโจมตีผ่านแผนที่ภูมิสารสนเทศ  ภาพการแสดงแผนที่การโจมตีจะทำให้ผู้ใช้บริการทราบว่าเว็บไซต์ของหน่วยงานเรานั้นถูกโจมตีจากประเทศใดบ้างซึ่งหากสีเข้มพบว่ามีการโจมตีสูงจากภาพพบว่าเว็บไซต์ www.gbtech.co.th ถูกโจมตีจากประเทศไทยเป็นจำนวน 2,373 ครั้ง ข้อมูลของวันที่ 18 มิถุนายน 2556
 7. รายงานภาพรวมการโจมตีเว็บไซต์ที่ใช้บริการ SRAN IN Block

  ภาพลำดับการโจมตีเว็บไซต์ด้วยเทคนิคต่างๆ 20 อันดับโดยวัดค่าจากจำนวนครั้งที่โจมตีจากมากไปน้อย
 8. การป้องการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์จากการอำพรางค่าไอพีแอดเดรส

  ภาพเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Tor network เพื่อจะทำการอำพรางไอพีแอดเดรสของตนเอง จากภาพจะได้ค่า IP คือ 173.254.216.69 และเมื่อทำการเปิดเว็บไซต์ www.gbtech.co.th ก็จะถูกปิดกั้นและขึ้นข้อความเตือนเนื่องจากมีการอำพรางไอพีแอดเดรส