เกี่ยวกับเราภัยคุกคามที่โจมตีเว็บไซต์เป็นที่นิยมของแฮกเกอร์เนื่องจากเว็บไซต์นั้น สามารถที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเป็นเครื่องแม่ข่ายที่ต้องเปิดเครื่องตลอดเวลา 24x7 จากข้อมูล http://www.sran.net/statistic?q= พบว่า เว็บไซต์ในประเทศไทยมีภัยคุกคามเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งประเภทได้ดังนี้

1. เว็บไซต์ในประเทศไทยที่ติดเชื้อไวรัส มัลแวร์ (Web Malware) เพื่อทำให้ประชาชนที่เปิดเว็บเหล่านั้นติดเชื้อและตกเป็นเหยื่อ จนกลายเป็นเครื่องมือ (Zombie) ของเหล่านักโจมตีระบบหรือแฮกเกอร์ โดยใช้เว็บไซต์ในประเทศไทยเป็นเครื่องมือในการแพร่เชื้อ

2. เว็บไซต์ในประเทศไทยที่ถูกทำการบิดเบือนข้อมูลเพื่อใช้หลอกลวงประชาชน (Web Phishing) ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ ผ่านเว็บบอร์ด และหน้าเพจที่มีช่องโหว่โดยใช้เว็บไซต์ในประเทศไทยเป็นผู้เผยแพร่

3. เว็บไซต์ในประเทศไทยที่ถูกโจมตีและเปลี่ยนหน้าเว็บเพจ เพื่อประกาศข้อมูลและสร้างสถิติการโจมตีของเหล่าบรรดาแฮกเกอร์ (Web attack)

ซึ่งทั้ง 3 ประเภทเมื่อทีมงาน SRAN ได้จัดรวบรวมข้อมูลเป็นเวลากว่า 5 ปี  จึงได้รวมทีมงานเพื่อพัฒนาระบบป้องกันภัยเว็บไซต์ ให้สำหรับคนไทยขึ้น จึงเป็นที่มาของ "SRAN [in] block" เกิดขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยที่หน่วยงานที่มีเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องลงทุนทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ซึ่งช่วยลดภาระในค่าใช้จ่าย และทำให้การโจมตีที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์อันเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรและหน่วย งานของเราไม่ถูกโจมตี ระงับนักโจมตีระบบทั้งที่เป็นคน (แฮกเกอร์) และบอทเน็ต รวมถึงการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสมัลแวร์ (Malware) , การพยายามแฮกเพื่อเผยแพร่เป็นเว็บไซต์หลอกลวง (Phishing) และ การแฮกเว็บไซต์ (Web attack) ทั้งหมดนี้หากใช้บริการ SRAN [in] block จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการโจมตีของภัยคุกคามที่กล่าวมาได้

SRAN พัฒนาทีม ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลไอพีบัญชีดำ (IP Blacklist) ที่เกิดจากการยึดครองเครื่องลูกข่าย (Client) ไม่ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่บ้าน  อุปกรณ์สื่อสาร มือถือ และคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน รวมถึง เครื่องแม่ข่าย (Server)  ได้ที่ http://www.sran.org/attack

บริการ SRAN in Block ที่ http://waf.sran.net