ระบบเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามทางเว็บไซต์แบบรวมศูนย์

จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลการโจมตีที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ที่ต้องการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการในห้องวอร์รูม โดยระบบจะมองเห็นพฤติกรรมการโจมตีที่เกิดขึ้นของเว็บไซต์
เพื่อป้องกันการโจมตีและแจ้งเตือนข้อมูลแสดงผลเพื่อให้ทราบถึงที่มาของผู้บุกรุกระบบแบบเรียลไทม์ และใช้เป็นหลักฐานในการหาผู้กระทำความผิด
พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งการแสดงค่าได้แก่วันเวลา ,ค่าไอพีแอดเดรสของผู้บุกรุกระบบ ตำแหน่งผู้บุกรุกระบบผ่านแผนที่สารสนเทศ
รวมถึงเทคนิคและวิธีการโจมตีของผู้บุกรุก เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมการโจมตีเว็บไซต์ทั้งหมด หากหน่วยงานหรือองค์กรมีหลายโดเมน หลายเว็บไซต์ในหน่วยงาน
และต้องการเฝ้าระวังภัยรวมถึงป้องกันภัยแบบรวมศูนย์ ก็สามารถที่จะจัดทำระบบนี้สร้างเป็นห้องปฏิบัติการ (War room) ได้ เพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
และสามารถหยุดยั้งภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการโจมตี ผ่านช่องทางเว็บแอพพลิเคชั่น(Web Application hacking) ไม่ว่าจะเป็น การโจมตีที่พยายามเข้าถึงระบบฐานข้อมูล ,
การโจมตี DDoS/DoS และอื่นๆ รวมมากกว่า 1,000 รูปแบบการโจมตี รวมถึงมีการให้บริการเสริมเพื่อทำการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลด้วยชุดไอพีแอดเดรสแบบอำพรางตนเอง
ได้แก่ Tornetwork , Proxy VPN ซึ่งทำให้เว็บไซต์ของหน่วยงานมีความปลอดภัยจาก นักโจมตีระบบมากขึ้น

ข้อมูลประเภทอื่นๆ Internet Security Monitoring | IP Proxy data | Tornetwork data

แสดงผลข้อมูล 15,000 ล่าสุด

ข้อมูลแสดงผลการโจมตีอย่างละเอียด อัพเดทจากข้อมูลจริงทุก 1 ชั่วโมง